Deutsch
RSS Submit

Sa SIGURNOŠĆU
      dobar partner
pa i za
      NAJZAHTJEVNIJE
zadatke!

 

Poduzeće ATLAS mbd d. o. o.

je nastalo na temelju višegodišnjeg iskustva strojne obrade metala. Osnovano je 2016 godine sa sjedištem u Križovcu 31a, Mursko Središće. Poduzeće je specijalizirano za izradu tokarenih i glodanih dijelova prema uputama i narudžbi kupca. Cilj poduzeća je trajno osiguravati visoku kvalitetu i trend rasta poslovanja kako u razvojnom tako i u ekonomskom aspektu. Konkurentska prednost poduzeća se ogleda u brzom savladavanju pojedinačnih proizvoda, kvaliteti te osiguravanju individualnih potreba kupaca.
Poduzeće se trudi izgraditi dugoročni partnerski odnos, bogat strojni park s naprednom tehnologijom poduzeću omogućuje, da se kod svog poslovanja uvijek prilagođava potrebama naših kupaca.

Registarski sud: Trgovački sud u Varaždinu     MBS: 04599942,    OIB (ID): 02956390852
Temeljni kapital: 20.000,00 KN uplaćen u cijelosti           Član uprave: Mario Debelec
Transakcijski račun (IBAN): HR3023600001102562552   Zagrebačka Banka d.d.